Tính Năng

Quỹ
Nắm bắt tức thời số dư, tự động đối chiếu phát hiện chênh lệch và xử lý kết quả kiểm kê quỹ
Xem thêm »
Thủ quỹ
Tự động phát hiện, xử lý chênh lệch giữa Sổ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt khi kiểm kê quỹ
Xem thêm »
Ngân hàng
Kết nối ngân hàng số, tự động đối chiếu chứng từ thu chi với sổ phụ ngân hàng ngay tại văn phòng
Xem thêm »
Mua hàng
Tự động hạch toán hóa đơn điện tử đầu vào. Phân bổ chi phí và theo dõi chi tiết công nợ theo từng hóa đơn
Xem thêm »
Bán hàng
Kết nối phần mềm bán hàng, tự động hạch toán doanh thu. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo hóa đơn, tính lãi nợ
Xem thêm »
Thuế
Tự động lập tờ khai thuế GTGT theo cả 2 phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Kê khai thuế qua mạng nhờ MISA MTAX
Xem thêm »
Hợp đồng
Theo dõi tiến độ, quản lý doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, dự án, nhóm hợp đồng
Xem thêm »
Kho, thủ kho
Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, số lô, hạn dùng, mã quy cách. Tự động đối soát để xử lý chênh lệch
Xem thêm »
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+